Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
17 oktober 2021 10:00

Beschrijving

Het thema van de dienst is vrijheid. Zeker rond corona een thema waar we allemaal mee te maken hebben of hadden. Het rooster van Kind op Zondag reikt dit thema aan vanuit Johannes 8. Omdat dit voor mij een extra dienst is, gebruik ik voor de preek echter een ander Bijbelgedeelte, nl. Galaten 5:1 en 13-26, waar het ook over vrijheid gaat.

ds. B.G. Versteeg


Ds. B. Versteeg

koster: Willemien van Houten
organist / pianist: Erik-Jan van der Hel
kindernevenddienst: 
lector: Oldrik Weigand
kindernevendienst: Annelies Besselsen
oppas:Martine Schouten en Angèle de Wolf


Orde van dienst

 • NLB 664:1 (Naam van Jezus, nu verheven)
 • NLB 664:2,3 (Wanneer zult Gij weer verschijnen?)
 • NLB 800:1, 4 (Wat zou ik zonder U geweest zijn)
 • Johannes 8:30-36
 • Galaten 5:1 en 13-26
 • NLB 676:1,2,3,4,5 (De wind, wij zien hem niet)
 • NLB 71:1,2,4 (Heer, laat mij schuilen in Uw hoede)
 • Katern 28:1,2,3 (Heer U bent mijn leven)

Inzameling
>1e collecte: werelddiaconaat: Kameroen
>2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers: Praktisch / Kerkelijk Bureau of colofon Antenne


Geef elkaar de ruimte!

De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

 • maandag 18 oktober 2021 - Marcus 25:40
  Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. -- Marcus 25:40
Website door Inxpact