Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
04 juni 2023 10:00

Beschrijving

Voorganger: ds. Dick Boekema 

koster: Frits Bosch
organist / pianist: Wout van Veen
lector: Arina de Wolf
kindernevendienst: Laura van den Berg
oppas: Anneloes de Hoop en Elise Veenstra


  • Lied/ Psalm 98: 1 en 3
  • Lied 221
  • We gaan voor even uit elkaar
  • Handelingen 9: 1-19 
  • Lied 315: 1 en 2 
  • Lied 912: 1, 2, 3 en 5 
  • Lied 969 

Inzameling
>1e collecte: diaconie
>2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

  • donderdag 08 juni 2023 - Galaten 2:19-20
    Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. -- Galaten 2:19-20
Website door Inxpact