Kerkdienst Immanuelkerk - eerste Pinksterdag

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
28 mei 2023 10:00

Beschrijving

Op eerste Pinksterdag organiseren maar liefste twaalf Ermelose kerken een oecumenische viering op ’t Weitje. Aanvang 11.30 uur. Een mooi initiatief over kerkmuren heen!

Voor wie dat te laat vindt, voor wie gebruik wil maken van kindernevendienst of oppas, en voor wie andere beweegredenen heeft, is er (ook) een dienst in de Immanuelkerk. We vieren ‘het geboortefeest van de kerk’. De lezing is – het kan voor (jo)uw gevoel misschien bijna niet anders – het Pinksterverhaal uit Handelingen 2. Feestelijk wordt het naar verwachting mede door de muzikale bijdragen van Wiejan van de Akker op het orgel en van Erik-Jan van der Hel op piano. Laatstgenoemde zal voor het laatst ook All4One begeleiden, dat voor en met ons komt zingen.

Jong en oud van harte welkom.


Voorganger: ds. Amanda Spies

koster: Willemien van Houten
organist/pianist: Erik-Jan van der Hel en Wiejan van den Akker
lector: Carla de Vries
oppas: geen
kindernevendienst: Petra van Harten


Orde van dienst

 • Weerklank Gez. 206 Verhef, verhef uw lofgezangen
 • Opw 754 / HH 230 (Sela) Heilige Geest van God, adem in ons midden
 • Nader tot Jou 201: 1, 2, 3 en 6  Als de tarweoogst van de velden
 • Liefste Lied van Overzee II 32  Kom, Geest van God, en raak ons hart
 • Handelingen 2: 1-4, 12-17, 21
 • ELB 147 / HH 228: 1  Heer, ik hoor van rijke zegen
 • Handelingen 2: 22a, 32-33, 37-38
 • Lied 675: 1 Geest van hierboven
 • Handelingen 2: 41-47                           
 •  Lied 672: 1 en 3 Kom laat ons deze dag
 •  Katern 43: 1, 4 en 5  Wil je opstaan en Mij volgen
 • Lied 415: 1 en 2  Zegen ons, Algoede
 • Lied 415: 3 Amen amen amen 
 • Lied Nader Tot Jou 198  t Is feest vandaag

Inzameling
>1e collecte: zending – Egypte – Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen
>2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

 • donderdag 08 juni 2023 - Galaten 2:19-20
  Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. -- Galaten 2:19-20
Website door Inxpact