Kerkdienst Immanuelkerk - 3e zondag Epifanie

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
23 januari 2022 10:00

Beschrijving

Aandacht
Deze zondag staan we stil bij het thema "aandacht". In een artikel in het Journal of the American Medical Association uit 2018 schrijven Chaelin en anderen dat ze een correlatie zien tussen toenemend social media gebruik en toename in symptomen van ADHD. Een correlatie is natuurlijk niet perse een oorzaak-gevolg relatie, maar interessant is het wel. Het lijkt dat we het steeds moeilijker vinden om ons te concentreren. Er woedt misschien zelfs wel een oorlog om onze aandacht. Door alle prikkels en stimuli zou je je kunnen afvragen of we überhaupt nog wel regie hebben over onze eigen concentratie. Als Mozes in Exodus 3 een braamstruik ziet branden zegt hij tegen zichzelf: ik zal dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij gaan bekijken. Het belooft een inspirerende en feestelijke dienst te worden!
ds. Jan Visser


Voorganger ds. J. Visser

koster: Albert Veenstra

organist/pianist: Erik-Jan van der Hel
lector: Ineke Aardse
kindernevendienst: Hilde van Panhuis
oppas: Franca van de Kuilen en Elise Veenstra


Orde van dienst

> Psalm 66:1, Lied 514c, Psalm 66:3, NLB 514c Breek aarde uit in jubelzangen / God wees ons genadig

> Katern 4 Alleluia

> Lied 325 Dat woord waarin ons richting werd gegeven

> Exodus 3,1-6

> Lied 527 Uit Uw hemel zonder grenzen

> Lied 1000 Wij zagen hoe het spoor van God

> Liied 1006 Onze Vader

> Lied 919:1,4 Gij die alle sterren houdt


Inzameling
> 1e collecte: missionair werk; kerk in, van en voor het dorp
> 2e collecte: kerk 

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De kerkdiensten kunnen weer door 50 mensen bezocht kunnen worden (dit is exclusief medewerkers en zangers). Het is van belang dat iedereen ruim afstand houdt (1,5 meter) en bij verplaatsingen een mondkapje draagt. Ieder wordt gevraagd zich bij binnenkomst te registreren. Tijdens de diensten mag en zal er gezongen worden door de gemeenteleden maar zullen deze waar mogelijk worden ondersteund door solisten en/of koor/cantorij.
Na de dienst vervalt het koffiedrinken.

Coronamaatregelen: alle voorschriften over veilige afstand, placeren, handen wassen en de andere basisregels. 


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

  • donderdag 27 januari 2022 - Deuteronomium 10:17-18
    Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. -- Deuteronomium 10:17-18
Website door Inxpact