Kerkdienst Maranathakerk

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
18 april 2021 10:00

Beschrijving

O Heer, blijf vragen!
Op deze tweede zondag na Pasen lezen we verder in het evangelie van Johannes, het laatste hoofdstuk, over dat bijzondere gesprek tussen Jezus en Petrus bij het meer van Tiberias. Jezus vraagt naar liefde, en wat moet Petrus hierop antwoorden, na alles wat er gebeurd is? Hij stamelt wat over ‘houden van’, en ‘u weet toch wel’... Jezus vraagt door, stelt opnieuw die vraag, en nog een keer, en stuurt Petrus tenslotte op pad met de opdracht om Zijn schapen te weiden.

Mooi om over deze tekst te preken en bijpassend lied 649 te laten zingen: ‘O Heer, blijf toch niet vragen’. Dit lied stond ook al in ons ‘oude’ liedboek, nummer 83, en was voor mij ooit de reden om mijn studie theologie weer op te pakken: want de Heer bleef vragen.
En zo vraagt Hij aan een ieder van ons: ‘Heb je Mij lief?’
Irma Jansen-Kleinjan

Voorganger ds. I. Jansen-Kleinjan
koster: Bertjan Jousma

organist/pianist: Chris Stellaard
zang: Marije Hagoort en Jessy Rawik
kindernevendienst: nog niet bekend
oppas: Marjan Bontan en Cerѐs van Santen

Orde van dienst
> Lied / Psalm 116 vers 1, 2 en 3
> Katern 30 (Nog voordat je bestond)
> Johannes 21: 1-15
> Lied 649 vers 1 en 2
> Johannes 21: 16
> Lied 649 vers 3 en 4
> Johannes 21: 17-19
> Lied 649 vers 5, 6 en 7
> Pelgrimslied
> Katern 43 (Wil je opstaan en Mij volgen) vers 1, 2 en 5

Inzameling:
1e collecte:: diaconie
2e collecte: plaatselijke evangelisatie
Zie voor de rekeningnummers de colofon achterin de Antenne

De diensten kunnen bijgewoond worden door maximaal 30 gemeenteleden.


Reserveren is noodzakelijk en kan per email: reserverenmaranathakerk@gkermelo.nl of telefonisch: 06-33942323
Uiterlijk zaterdagmorgen ontvangt men bericht of de reservering akkoord is.
De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/maranathakerk

Dagelijks woord

  • maandag 19 april 2021 - Romeinen 8:22-25
    Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. -- Romeinen 8:22-25
Website door Inxpact