Kerkdienst Maranathakerk

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
17 oktober 2021 10:00

Beschrijving

5e zondag van de herfst

Deze zondag, met extra aandacht voor het werelddiakonaat, gaan we nadenken over een woord van Jezus en over Psalm 63. Met dat woord van Jezus uit Matteüs 6: 34 ben ik het, eerlijk gezegd, helemaal oneens! Wat zegt Hij: ‘Maak u dan niet bezorgd voor de dag van morgen, want iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’

Niet bezorgd – terwijl de meesten van ons zich juist wél zorgen maken. Over van alles en nog wat: de stikstofcrisis, mijn bedrijf of baan na de coronamaanden, de toekomst van de (klein)kinderen, zorgen over de kerk, of de armoede in de niet-westerse landen, tot heel dicht bij: zorgen over je gezondheid of die van iemand die je lief is….ga maar door. Jezus, waar haalt u de moed vandaan, om toen en nu tegen uw leerlingen te zeggen: ‘Maak je dan niet bezorgd voor de dag van morgen’. En waar halen wijzelf de moed vandaan om ín die 63e Psalm te zingen: ‘Zing ik mij van mijn zorgen vrij.’  Of begrijpen we Jezus niet goed, maar dat vreemde woord over ‘zorgen voor de dag van morgen’? U hoort er meer over in de preek. 

Voor deze zondag Werelddiakonaat vonden we een mooi gebedje, het staat bij Lied 985: ‘Kleine koe’

Zegen God, mijn kleine koe,
zegen God, mijn verlangen,
zegen ons samenleven, mijn koe en ik,
en de manier waarop ik haar melk.
Zegen God, elke speen, zegen iedere vinger,
iedere druppel die in mijn schaal valt.
Zegen God, mijn kleine koe.

Tot zondag, ds. Peter Hoogstrate


Ds. P.M.J. Hoogstrate

koster: Ate Klein
organist / pianist: Reinier van Hoek
lector: Femmy Marinus
kindernevenddienst: Arjette Bakker
oppas: Daisy te Brake en Anna van der Sluijs


Orde van dienst

 • NLB 89:1, 7
 • Katern lied 5
 • Lofprijzing + NLB 218: 1,4,5
 • Lezing OT: Psalm 63:1-8
 • NLB 63: 1,3
 • Lezing NT: Matteüs 6: 25 - 34
 • NLB 1005: 1,2,5
 • NLB 905: 1,2,3
 • Credo + NLB 905: 4
 • Katern lied 43: 1,3,4 (katern)
 • Zegen + NLB 43: 5

Inzameling
>1e collecte: werelddiaconaat: Kameroen
>2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers: Praktisch / Kerkelijk Bureau of colofon Antenne


Geef elkaar de ruimte!

 De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/maranathakerk

Dagelijks woord

 • maandag 18 oktober 2021 - Marcus 25:40
  Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. -- Marcus 25:40
Website door Inxpact