Kerkdienst Maranathakerk

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
14 juli 2024 10:00

Beschrijving

Deze zondag sluiten we aan bij het rooster van Bijbelbasics, het programma van de kindernevendienst. 1 Koningen 3:5-28 staat centraal. Salomo vraagt de Heer om wijsheid, onderscheidingsvermogen en een opmerkzame geest om het land te regeren. Een actueel onderwerp nu afgelopen week een nieuw kabinet is aangetreden. De wijsheid van Salomo blijkt meteen uit zijn uitspraak wanneer twee dames van lichte zeden bij hem op bezoek komen. Wijs en met onderscheidingsvermogen spreekt hij recht. Wat heeft dit verhaal ons te zeggen?
Van harte welkom!
ds. Jan-Willem Leurgans


Voorganger: ds. Jan-Willem Leurgans

koster: Arnold Wijnsma
organist: Frank Odding
lector: Ruud Ankersmit
oppas: Laura Verschoor en Aline van der Ven
kindernevendienst: Anne van de Krol


Orde van dienst

> Lied 215: 1,2, 6,7 Ontwaak o mens de dag breekt aan
> Lied 994 Voor hen die ons regeren
> Kinderlied: Ik wens jou
> 1 Koningen 3
> Lied 841: 1,3,4 Wat zijn de goede vruchten
> Lied/ Psalm 138: 1,3,4 U loof ik Heer met hart en ziel
> Katern 28 Geloofsbelijdenis
> Lied 747: 1,2,8 Eens komt de grote zomer

Inzameling
> 1e collecte: diaconie
> 2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne.


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: www.bit.ly/maranathakerk