Kerkdienst Maranathakerk - Zondag Voleinding - aanvang 9.30 uur!

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
26 november 2023 09:30

Beschrijving

Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En het is een waardevol gebruik om juist op deze zondag samen achteruit te kijken en te zien, naar de mensen die ons ontvallen zijn dit jaar. Hun namen te noemen. ‘Jouw naam blijft klinken in ons hart, in onze verhalen, in onze stilte.’ Hun namen te laten klinken in het huis van God. In het vertrouwen dat ze bij Hem geborgen zijn. We steken kaarsen aan, als gebeden, als troost, als warmte voor onze eigen ziel. We luisteren naar woorden uit de Bijbel. Een bijzondere dienst. Die we samen beleven, in alle kwetsbaarheid en dankbaarheid.
Ds. Jeannet van Doorn


Voorganger: ds. Jeannet van Doorn

koster: Bertjan Jousma
organist/pianist: Jelle Wiersma en Wiejan van den Akker
m.m.v. cantorij Laudate en Marlinde van der Meer, dwarsfluit
lector: Ruud Ankersmit
oppas: Janet Ham en Sil Ham
kindernevendienst: Arjette Kleine Deters


Orde van dienst

 • NLB 728 De heiligen, ons voorgegaan
 • We luisteren en kijken naar: Ik mis je door Herman van Veen
 • Zingen 1 couplet van ‘Wij gaan voor even uit elkaar’
 • Lezing: psalm 46
 • NLB 286 Waar mensen dwalen in het donker
 • Lezing: Gedicht ‘Moed’ – Anton Ent
 • Zingen: Psalm 62:5
 • Zingen: De mensen die we missen – Sela
  • Tijdens het noemen van de namen zingen we NLB 199.
 • Tijdens de collecte: Toekomst vol van hoop – Sela
 • Slotlied: Ga maar gerust (melodie van ‘Ik bouw op u)

Inzameling
> 1e collecte: diaconie
> 2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/maranathakerk