Kerkdienst Maranathakerk

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
03 juli 2022 09:30

Beschrijving

Tijdens de overstapdienst nemen jongeren uit groep acht af-scheid van de kindernevendienst. Gelukkig is dit niet het einde, want vanaf dat moment zijn we welkom bij de Jeugdkerk. Voor de jongeren die afscheid nemen en hun gezin, is er vooraf aan de dienst een ontbijt in de kerk. Tijdens deze dienst staan we stil bij de aankomst van het volk Israël in het be- loofde land (Jozua 4). Ze waren er bijna, maar moesten de Jordaan nog door... Ook nu wordt er weer een pad gevormd, dwars door het water heen. Door het water heen bereiken ze de overkant.

Er is mooie muziek en de jongeren doen zelf actief mee aan deze dienst. Van harte welkom.


Voorganger: ds. J-W Leurgans
Overstapdienst groep 8

koster: Theo Meijer
organist / pianist: Wim Krooen en Wiejan van den Akker
lector: kinderen groep 8
kindernevenddienst: Arjan/Lotte Schouten
oppas: Janet Ham en Nena Duijmelinks


Orde van dienst

  • Katern 32 Met open armen 
  • Lied/Psalm 150: 1,2
  • Lied van afscheid (Melodie: Verbonden met vader en moeder, GotZ 79)

1. Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen
Sinds jij hier het levenslicht zag.
De weg lag nog helemaal open
Soms een traan, maar ook heel vaak een lach.

Refrein:

Je hoeft niet alleen, maar gaat met veel and’ren in zee:
je ouder ,verzorger, een vriend en God zelf
die gewoon zegt: ik ga met je mee.

2. Je was nog heel klein op die morgen
toen doopwater viel op je hoofd.
God beloofde om voor je te zorgen
en wij hebben zijn woord steeds geloofd.   

Refrein

3. Nu ben je al ouder geworden,
en steeds verder ga je op weg.
De nevendienst is nu verleden
Maar hoor goed wat een ieder nu zegt:  

Refrein

  • Jozua 3: 14-17 
  • Waarom staan die stenen daar? (Nr 3 uit ‘Alles wordt nieuw’ lll)

Waarom staan die stenen daar
zomaar in het land,
twaalf stenen bij elkaar
aan de waterkant?

Is het soms een spelletje?
Nee, ’t is een verhaal.
Luister, ik vertel het je allemaal.

Twaalf stenen in een kring,
hier bleef het water staan
en het volk van Israël ging
droog door de Jordaan.

Nee, het is geen spelletje,
het is een verhaal.
Luister, ik vertel het je allemaal.

  • Jozua 4: 1-11 (door Roos)

Twaalf stammen op een rij
in een lange stoet,
liepen aan de ark voorbij
Kanaän tegemoet.

Is het soms een spelletje?
Nee, ’t is een verhaal.
Luister, ik vertel het je allemaal.

Veertig jaren in de woestijn,
dromen van dit land,
en dan eind’lijk thuis te zijn,
dansend hand in hand.

Nee, het is geen spelletje,
het is een verhaal.
Luister, ik vertel het je allemaal.

Twaalf stenen, meer is ’t niet,
hier bij de Jordaan,
daarom, als een kind het ziet,
blijf dan stille staan!

Is het soms een spelletje?
Nee, ’t is een verhaal.
Luister, ik vertel het je allemaal.

  • Katern 25  God wijst mij een weg 
  • Katern 35 God heeft een plan met je leven 
  • Onze Vader (lied 1006)
  • Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 

Inzameling
>1e collecte: werelddiaconaat: India – Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst
>2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/maranathakerk

 

Dagelijks woord

Website door Inxpact