Kerkdienst Maranathakerk - Doopdienst

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
29 januari 2023 10:00

Beschrijving

Op het Oecumenisch Leesrooster staat voor deze zondag Matteüs 5: 1-12, het tekstgedeelte dat ook wel bekend staat als de Bergrede of de Zaligsprekingen. Jezus gaat zitten op een berg en spreekt dan een aantal woorden over zalig zijn, of zoals het in de door ons gelezen vertaling staat, over gelukkig zijn. We horen Jezus spreken over nederig zijn, treuren, vriendelijk zijn, gerechtigheid verlangen, barmhartig zijn, zuiver van hart zijn, vrede stichten en omwille van de gerechtigheid vervolgd worden. Het zijn thema’s die gaan over aan hoe wij persoonlijk in het leven staan, dingen ook waar kwetsbaarheid vaak bij om de hoek komt kijken. Over deze woorden gaan we samen nadenken tijdens een feestelijke dienst.
En feestelijk wordt het zeker, want Suze van de Krol, dochter van Jan en Anne van de Krol – Brons, zal tijdens deze dienst gedoopt worden! Een feestelijke gebeurtenis die we samen met hen met vreugde mogen vieren!
ds. Jeannet van Doorn


Voorganger: ds. Jeannet van Doorn

koster: Theo Meijer
organist/pianist: Wiejan van den Akker
lector: Femmy Marinus
oppas: Janet Ham en Sil Ham
kindernevendienst: Arda Kwant


Orde van dienst

 • Lied 216: 1 en 2 Dit is een morgen als ooit de eerste
 • Lied 216: 3
 • Lied 289: 1 en 3 Heer het licht van uw liefde schittert
 • Lezing: Matteüs 5:1-12
 • Lied Verbonden met vader en moeder 1 en 2 Dooplied – Sela, couplet 1 en 2, ref. couplet 3. ref.
 • Lied 359 Leven is gegeven 1 en 2
 • Lied De Here zegent jou en Hij beschermt jou
 • Lied 1006 Onze Vader
 • Lied 425 Vervuld van uw zegen

Inzameling
> 1e collecte: diaconie
> 2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/maranathakerk

Dagelijks woord

 • vrijdag 27 januari 2023 - Romeinen 13:13-14
  Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. -- Romeinen 13:13-14
Website door Inxpact