Kerkdienst Maranathakerk

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
26 september 2021 10:00

Beschrijving

We lezen deze zondag verder in het Johannesevangelie. We lezen Johannes 7: 40-52.
Er zijn mensen die Jezus als een profeet zien, anderen zien Hem als de Messias. Weer anderen geloven er niets van. Het thema is: ‘Dat geloof je toch niet?’
Heel welkom om fysiek of online verbonden te zijn!
ds. Jan-Willem Leurgans


Ds. J-W. Leurgans

koster: Bertjan Jousma

organist/pianist: Reinier van Hoek
lector: Bastian de Vos
kindernevendienst: Greetje Hornikx
oppas: Gijsje van den Hoorn en Cerѐs van Santen


Orde van dienst


Inzameling
>1e collecte: vredesweek Israël en Palestina
>2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers: Praktisch / Kerkelijk Bureau of colofon Antenne


Geef elkaar de ruimte!

De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/maranathakerk

Dagelijks woord

  • donderdag 23 september 2021 - Exodus 13:21-22
    De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil. -- Exodus 13:21-22
Website door Inxpact