Kerkdienst Maranathakerk

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
11 april 2021 10:00

Beschrijving

Het is een tijd geleden dat de Maranathakerk open was. Ik zie er naar uit hier op deze zondag voor te gaan. Met elkaar gaan we nadenken over de woorden die Thomas uitspreekt wanneer hij het lichaam van Jezus ziet: ‘Mijn Heer en mijn God!’ Wat hebben deze woorden ons te zeggen over ons lichaam? Van harte welkom om fysiek of online aanwezig te zijn! 


Voorganger: ds. J-W. Leurgans
koster: 
Arno Koster
organist / pianist: Reinier van Hoek
zang: niet bekend
kindernevenddienst: niet bekend
opppas: Rosemarijn Baas en Eva van Dijk


Orde van dienst

Lied 612 (Wij komen als geroepen)
Lied/psalm 81: 1,4 (Jubel God ter eer)
Kinderlied: Bundel lied 40 (Van A tot Z)
Johannes 20: 19-31
Hemelhoog 169: 1,4 (Daar juicht een toon)
Openbaring 5: 11-14
Jezus, U bent het licht in ons leven (Taize)
Laura Daigle (You say)
Lied 632 (Dit is de dag die de Heer geeft gemaakt en gegeven)


Inzameling
>1e collecte: diaconie: Rudolphstichting
>2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers de colofon achterin Antenne.


De diensten kunnen bijgewoond worden door maximaal 30 gemeenteleden.

Reserveren is noodzakelijk en kan per email: reserverenmaranathakerk@gkermelo.nl of telefonisch: 06-33942323

Uiterlijk zaterdagmorgen ontvangt men bericht of de reservering akkoord is.

De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

  • maandag 19 april 2021 - Romeinen 8:22-25
    Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. -- Romeinen 8:22-25
Website door Inxpact