Kerkdienst Maranathakerk

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
22 mei 2022 10:00

Beschrijving

Voorganger: ds. M. Vroonland, Nieuwland

koster: Arnold Wijnsma

organist/pianist: Erik-Jan van der Hel
lector: Femmy Marinus
kindernevendienst: Lijanne Wildenbeest
oppas: Daisy te Brake en Eva van Dijk


Orde van dienst

> Lied: 283: 1, 2 en 4 In de veelheid van geluiden

> Lied 281: 1, 2, 3, 6, 7 en 10 wij zoeken hier Uw aangezicht

> Lied: wij gaan voor even uit elkaar

> Exodus 34: 27-35

> Lied 326: 1 t/m 3 Van ver, van oudsher aangereikt

> Lucas 9: 28-36

> Lied 326: 4 t/m 6 Dit lied, dat onze nacht verstoort

> Lied 1006 Onze Vader

> Lied 993 Samen op de aarde

Inzameling
>1e collecte: diaconie
>2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/maranathakerk

Dagelijks woord

  • vrijdag 20 mei 2022 - Filippenzen 4:8
    Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8
Website door Inxpact