Kerkdienst Maranathakerk

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
15 mei 2022 10:00

Beschrijving

Bericht dd 14 mei:

Ds. Dick Luijmes kan wegens persoonlijke omstandigheden a.s. zondag 15 mei niet voorgaan in de Maranathakerk. Deze dienst wordt overgenomen door Peter Rotteveel.


Voorganger: Peter Rotteveel

koster: Bertjan Jousma

organist: Harrie den Besten
lector: Aletta van Meer
kindernevendienst: Foekje Snippe
oppas: Rosemarijn Baas en Fabiënne Sinte Maartensdijk


Orde van dienst


Inzameling
>1e collecte: diaconie Rudolphstichting
>2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/maranathakerk

Dagelijks woord

  • vrijdag 20 mei 2022 - Filippenzen 4:8
    Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8
Website door Inxpact