Kerkdienst Maranathakerk - Viering heilig Avondmaal

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
25 oktober 2020 10:00

Beschrijving

Op zondag 25 oktober vieren we sinds lange tijd weer het heilig Avondmaal. Mensen die thuis met ons verbonden zijn, worden van harte uitgenodigd om zelf brood of crackers en wijn of druivensap neer te zetten, zodat we allemaal deel kunnen nemen aan de maaltijd van de Heer.
U kunt uw mobiele telefoon gerust mee naar de kerk nemen of thuis bij de hand houden. Zo kunnen we elkaar, ondanks dat we niet allemaal lijfelijk in de kerk aanwezig zijn, toch de vrede van Christus wensen. (via whatsapp, sms, telefoon)
We lezen Exodus 12: 1-11 over de eerste paasmaaltijd in de Bijbelse geschiedenis. Ook toen was het, net als nu, crisis. Het thema van de dienst is: Broodnodig!

Ds. Jan-Willem Leurgans


Orde van dienst

 - Lied/ Psalm 84: 1,2 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)

 - Lied 314: 1,2 (Here Jezus, om Uw woord)

 - Kinderlied: Hemelhoog 524 (Ik zal er zijn voor jou)

 - Exodus 12: 1-11

 - Lied 377: 1,2 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

 - Lied 377: 3,4,5

 - Lied 405: 1 (Heilig, heilig, heilig)

 - Lied 908: 1,4,7 (Ik heb u lief)

 

Inzameling:

 - 1e collecte: werelddiaconaat, rekeningnummer ZWO Gereformeerde Kerk Ermelo: 
                      NL 63 RABO 0373 7406 97

 - 2e collecte: kerk, rekeningnummer Gereformeerde Kerk Ermelo
                      NL 38 RABO 0373 7406 62

Dagelijks woord

Website door Inxpact