Kerkdienst Maranathakerk

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
09 juni 2024 10:00

Beschrijving

Elke cultuur kent zijn eigen rituelen. En zo zijn er ook verschillende begroetingsrituelen.
In de Bijbel komen we ook veel begroetingen tegen. Zeker in de ‘brieven’. Paulus’ brief aan de Romeinen eindigt bijvoorbeeld met een hele berg aan groeten. Er zijn een aantal mensen die hij ter afsluiting nog even de groeten wil doen. Hij hoopt dat de lezers van zijn brief die groeten doorgeven. En na die hele rij van persoonlijke groeten, is er dan ook nog een wat algemenere groet: ‘Groet elkaar met een heilige kus.’ Ook in andere brieven van Paulus komen we deze ‘heilige kus’ tegen. Maar wat bedoelt hij er eigenlijk mee? Van harte welkom bij deze viering!
ds. Jeannet van Doorn


Voorganger: ds. Jeannet van Doorn

koster: Theo Meijer
organist/pianist: Ed Kiel
lector: Femmy Marinus
oppas: Marjan Bontan en Merel Wolters
kindernevendienst: Arjette Kleine Deters


Orde van dienst

> Katern lied 32 Open armen
> Lied 657 Zolang wij ademhalen
> Lied 117d Laudate omnes gentes
> Romeinen 16:1-16
> Lied 316: 4 het woord van liefde, vrede, recht
> Lied Maak liefde waar in geven en aanvaarden (lied 39, het liefste lied van overzee)
> Lied 423 nu wij uiteengaan

Inzameling
> 1e collecte: Diaconie – Tweede Mijl in Amsterdam
> 2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/maranathakerk