Kerkdienst Maranathakerk

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
23 januari 2022 10:00

Beschrijving

Zondag 23 januari staat op het rooster van de kindernevendienst Johannes 1:35-50. Jezus roept de eerste leerlingen. Het viel mij op dat een aantal leerlingen via andere leerlingen bij Jezus komen. En ook dat Jezus soms al van alles weet over de mannen die bij hem komen. Genoeg stof om bij stil te staan. Omdat nog steeds veel mensen de diensten noodgedwongen thuis meebeleven, probeer ik in deze dienst wat gespreksmomenten in te bouwen. Daarom heb ik Aart Blokland gevraagd tijdens de dienst te reageren op het Bijbelgedeelte en op de preek. Hopelijk verhoogt dat de betrokkenheid voor diegene die de dienst thuis meebeleven.
ds. Bartho Versteeg


Voorganger: ds. B.G. Versteeg
koster: Arno Koster

organist/pianist: Wout van Veen en Wim Kroon
lector: Angela Brons
kindernevendienst: Arjette Bakker
oppas: Daisy te Brake en Cerѐs van Santen


Orde van dienst

> Lied 975:1,2 (Jezus roept hier mensen samen)

> Lied 149:1,3 (Halleluja! laat opgetogen)

> Johannes 1:35-51 (NBV ’21)

> Lied 531:1,2,3 (Jezus, die langs het water liep)

> Lied 542:1,2,3,4 (God roept de mens op weg te gaan)

> Lied 837:1,2,3 (Iedereen zoekt U, jong of oud)

> Katern 43:1,2,3,4,5 (Wil je opstaan en mij volgen)


Inzameling
> 1e collecte: missionair werk; kerk in, van en voor het dorp
> 2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De kerkdiensten kunnen weer door 50 mensen bezocht kunnen worden (dit is exclusief medewerkers en zangers). Het is van belang dat iedereen ruim afstand houdt (1,5 meter) en bij verplaatsingen een mondkapje draagt. Ieder wordt gevraagd zich bij binnenkomst te registreren. Tijdens de diensten mag en zal er gezongen worden door de gemeenteleden maar zullen deze waar mogelijk worden ondersteund door solisten en/of koor/cantorij.
Na de dienst vervalt het koffiedrinken.

Coronamaatregelen: alle voorschriften over veilige afstand, placeren, handen wassen en de andere basisregels.


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/maranathakerk

Dagelijks woord

  • vrijdag 28 januari 2022 - Matteus 9:12-13
    Hij hoorde dit en gaf als antwoord: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: ‘Barmhartigheid wil ik, geen offers.’ Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. -- Matteus 9:12-13
Website door Inxpact