Kerkdienst Maranathakerk - 1e zondag van advent

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
28 november 2021 10:00

Beschrijving

Ds. Peter Rotteveel, Harderwijk

koster: Bertjan Jousma

organist/pianist: Reinier van Hoek
lector: Wini Bregt
kindernevendienst: Anne van de Krol
oppas: Marlies Kwant en Noa Sinte Maartensdijk


Orde van dienst

> NLB 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen

> Gebed van toenadering: (in wisselspraak)
Onze hulp in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hoor ons aan, Eeuwige God,
hoor naar ons bidden!
Gij die ons hart aanziet,
Gij die de diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet,
Wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons herleven
En maak ons weer nieuw,
Geef ons genade!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar
Zegen ons met vrede
en laat lichten Uw aangezicht
Amen

> Projectlied

> 1e lezing Jesaja 2 1-5

> NLB 447 1,3 Het zal zijn in het laatste der tijden

> 2e lezing Mattheus 24 32-44

> NLB 439: 1,2,3 Verwacht de komst des Heren

> NLB 769 1,4,6 Eens als de bazuinen klinken

> Slotlied 864 1,4,5 Laat ons de Heer lof zingen

> Zegen

> Katern 16 Vrede van God

 
Inzameling
> 1e collecte: diaconie, Moldavië, kerken geven kinderen een toekomst
> 2e collecte: algemene kerkelijke arbeid

Zie voor de rekeningnummers colofon AntenneCoronamaatregelen: https://www.gkermelo.nl/nieuws/kerkenraad-coronamaatregelen


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/maranathakerk

Dagelijks woord

  • zaterdag 27 november 2021 - Openbaring 3:20-21
    Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. -- Openbaring 3:20-21
Website door Inxpact