Kerkdienst Maranathakerk

Kalender
Kerkdiensten Maranathakerk Ermelo
Datum
13 juni 2021 10:00

Beschrijving

Zegen juist…want daartoe ben je geroepen.
We lezen deze zondag onder andere uit 1 Petrus 3: 8 t/m 12. Wijze woorden voor de gemeentes van toen, die 2000 jaar later niet minder relevant zijn. Waaróm werden de christenen opgeroepen om juist te zegenen in plaats van kwaad te spreken? Wat betekent het concreet voor de manier waarop je met anderen omgaat? Het doet ook denken aan een bekende uitspraak van Jezus: bidt voor je vijanden. Als mensen van de Weg geeft de Bijbel troost, hoop, bemoediging. Maar altijd zijn de teksten ook een spiegel, en een uitdaging om een stap extra te zetten. Ik hoop jullie te ontmoeten in de dienst of online verbonden te zijn.
Tot dan!

ds. Inge Landman


Voorganger ds. I. Landman, Harkema

koster: Ate Klein

organist/pianist: Chris Stellaard
zang: Daniëlle Pellenbarg
kindernevendienst: Foekje Snippe
oppas: Marjan Bontan en Eva van Dijk


Inzameling:
1e collecte: diaconie
2e collecte: kerk
Zie voor de rekeningnummers de colofon achterin de Antenne 


Orde van dienst

- Lied 296 Die de morgen ontbood

- Lied/psalm 34: 5 Kom kinderen, hoor mij aan.

- Katern 16 Glory to God

- Kinderlied ‘Iedereen is anders’

- Mattheüs 5: 43 t/m 48.

- Lied 837: 1,2 Iedereen zoekt U, jong of oud

- 1 Petrus 3: 8 tm 12

- Lied 974: 1,2,4 Maak ons Uw liefde, God

- Lied – Ik wens jou

- Katern 30 Keer U om naar ons toe

- Katern 37 Vrede wens ik je toe


De diensten kunnen bijgewoond worden door maximaal 60 gemeenteleden.

Reserveren is noodzakelijk en kan per email: reserverenmaranathakerk@gkermelo.nl of telefonisch: 06-33942323
Uiterlijk zaterdagmorgen ontvangt men bericht of de reservering akkoord is.

De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/maranathakerk

Dagelijks woord

  • maandag 14 juni 2021 - Johannes 8:34-36
    Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. -- Johannes 8:34-36
Website door Inxpact